استاندارد ایمنی C-NCAP چیست؟ کارشناسی خودرو الوکارشناس CNCAP
مارس 25, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

استاندارد ایمنی C-NCAP چیست

استاندارد ایمنی C-NCAP چیست مخفف China New Car Assessment Program به معنی برنامه ارزیابی خودرو جدید چین می باشد. موسسه CNCAP در سال 2006 شروع به سنجش ایمنی خودرو های جدید در چین کرد این موسسه در ابتدا از استاندارد های پایین‌تری نسبت به تست‌های معتبری مثل EURO NCAP استفاده می‌کرد. ( کارشناسی خودرو ) در سال 2009 پروتکل‌های ایمنی و استاندارد های این موسسه ارتقا پیدا کرد همچنین در آگوست 2012 نیز تغییرات دیگری در تست‌ها انجام شد که در نتیجه آن سرعت برخوردها با تست‌های معتبرتر برابر شد. همچنین پارامترهای بیشتری نیز به تست‌ها افزوده شد و امتیاز دهی این سازمان نیز به صورت عدد است.

سطح جلو خودرو

در این آزمایش 40 درصد از سطح جلو خودرو به مانعی شکل پذر برخورد می کند و همانند تست برخورد از جلو با مانع صلب، در این آزمایش نیز سرنشینان جلو، دو آدمک مرد بالغ و یک سرنشین آدمک زن بالغ در ردیف عقب داریم اما در این آزمایش، آدمک کودک نداریم. در این تست میزان ضربه و برخورد به پدال ها، ستون فرمان و جابه جایی ستون A مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این در ردیف عقب، تنها عملکرد کمربندهای ایمنی در موسسه C NCAP حائز اهمیت است. در این آزمایش مانعی به شکل بلوک و ارتجاعی بر روی ارابه قرار می گیرد و به سمت خودرو حرکت می کند و در نهایت به بخش کناری خودرو برخورد می کند. در این حالت نیز دو آدمک در خودرو قرار دارد که مرد و زن بالغ هستند

دیدگاهتان را بنویسید