کارشناسی خودرو بنز CLS350 مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز CLS 350 ، کارشناس بنز CLS 350 ، کارشناسی بنز CLS 350 در محل ، تشخيص رنگ بنز CLS 350

کارشناسی خودرو بنز CLS350 مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو