کارشناسی خودرو بنز GLK280 مدل 2013 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز GLK 280 ، کارشناس بنز GLK 280 ، کارشناسی بنز GLK 280 در محل ، تشخيص رنگ بنز GLK 280

کارشناسی خودرو بنز GLK280 مدل 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو