کارشناسی خودرو بی ام و 125 مدل 2005 تا 2008 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 125 ، کارشناس بی ام و 125 ، کارشناسی بی ام و 125 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 125

کارشناسی خودرو بی ام و 125 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو