کارشناسی خودرو بی ام و 320 مدل 2013 تا 2018 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 320 ، کارشناس بی ام و 320 ، کارشناسی بی ام و 320 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 320

کارشناسی خودرو بی ام و 320 مدل 2013 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو