کارشناسی خودرو بی ام و 530 مدل 2012 تا 2015 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 530 ، کارشناس بی ام و 530 ، کارشناسی بی ام و 530 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 530

کارشناسی خودرو بی ام و 530 مدل 2012 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو