الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و Z4 ، کارشناس بی ام و Z4 ، کارشناسی بی ام و Z4 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و Z4

کارشناسی خودرو بی ام و Z4 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

700,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو