کارشناسی خودرو تویوتا آریون مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا آریون ، کارشناس تویوتا آریون ، کارشناسی تویوتا آریون در محل ، تشخيص رنگ تویوتا آریون

کارشناسی خودرو تویوتا آریون مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

850,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو