کارشناسی خودرو تویوتا پرادو مدل 2010 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا پرادو ، کارشناس تویوتا پرادو ، کارشناسی تویوتا پرادو در محل ، تشخيص رنگ تویوتا پرادو

کارشناسی خودرو تویوتا پرادو مدل 2010 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو