کارشناسی خودرو الفارومئو جولیتا مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو الفارومئو جولیتا ، کارشناس الفارومئو جولیتا ، کارشناس الفارومئو جولیتا در محل ، تشخيص رنگ الفارومئو جولیتا

کارشناسی خودرو الفارومئو جولیتا مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو