کارشناسی خودرو الفارومئو 4C مدل 2015 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو الفارومئو 4C ، کارشناس الفارومئو 4C ، کارشناس الفارومئو 4C در محل ، تشخيص رنگ الفارومئو 4C

کارشناسی خودرو الفارومئو 4C مدل 2015 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو