کارشناسی خودرو ام جی RX5 مدل 1397 تا 1398 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو ام جی RX5 ، کارشناس ام جی RX5 ، کارشناسی ام جی RX5 در محل ، تشخيص رنگ ام جی RX5

کارشناسی خودرو ام جی RX5 مدل 1397 تا 1398 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو