کارشناسی خودرو اپل اینسیگنیا مدل 2013 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو اپل اینسیگنیا ، کارشناس اپل اینسیگنیا ، کارشناسی اپل اینسیگنیا در محل ، تشخيص رنگ اپل ایسیگنیا

کارشناسی خودرو اپل اینسیگنیا مدل 2013 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو