کارشناسی خودرو اپل کراسلند مدل 2016 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو اپل کراسلند ، کارشناس اپل کراسلند ، کارشناسی اپل کراسلند در محل ، تشخيص رنگ اپل کراسلند

کارشناسی خودرو اپل کراسلند مدل 2016 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو