کارشناسی خودرو اپل کورسا مدل های قبل از سال 2000 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو اپل کورسا ، کارشناس اپل کورسا ، کارشناسی اپل کورسا در محل ، تشخيص رنگ اپل کورسا

کارشناسی خودرو اپل کورسا مدل های قبل از سال 2000 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو