کارشناسی خودرو بایک سابرینا مدل 1394 تا 1398 و 2014 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بایک سابرینا ، کارشناس بایک سابرینا ، کارشناسی بایک سابرینا در محل ، تشخيص رنگ بایک سابرینا

کارشناسی خودرو بایک سابرینا مدل 1394 تا 1398 و 2014 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو