کارشناسی خودرو بایک سنوا مدل 2014 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بایک سنوا ، کارشناس بایک سنوا ، کارشناسی بایک سنوا در محل ، تشخيص رنگ بایک سنوا

کارشناسی خودرو بایک سنوا مدل 2014 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو