کارشناسی خودرو بایک X25 مدل 1397 تا 1398 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بایک X25 ، کارشناس بایک X25 ، کارشناسی بایک X25 در محل ، تشخيص رنگ بایک X25

کارشناسی خودرو بایک X25 مدل 1397 تا 1398 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

530,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو