کارشناسی خودرو بنز ویتو مدل 2003 تا 2009 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز ویتو ، کارشناس بنز ویتو ، کارشناسی بنز ویتو در محل ، تشخيص رنگ بنز ویتو

کارشناسی خودرو بنز ویتو مدل 2003 تا 2009 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو