کارشناسی خودرو بنز ویتو Vip مدل 2003 تا 2009 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز ویتو Vip ، کارشناس بنز ویتو Vip ، کارشناسی بنز ویتو Vip در محل ، تشخيص رنگ بنز ویتو Vip

کارشناسی خودرو بنز ویتو Vip مدل 2003 تا 2009 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو