کارشناسی خودرو بنز B150 مدل 2005 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز B150 ، کارشناس بنز B150 ، کارشناسی بنز B150 در محل ، تشخيص رنگ بنز B150

کارشناسی خودرو بنز B150 مدل 2005 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو