کارشناسی خودرو بنز B180 مدل 2005 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز B180 ، کارشناس بنز B180 ، کارشناسی بنز B180 در محل ، تشخيص رنگ بنز B180

کارشناسی خودرو بنز B180 مدل 2005 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو