کارشناسی خودرو بنز B200 مدل 2004 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز B200 ، کارشناس بنز B200 ، کارشناسی بنز B200 در محل ، تشخيص رنگ بنز B200

کارشناسی خودرو بنز B200 مدل 2004 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو