کارشناسی خودرو بنز C200 مدل 2000 تا 2007 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز C200 ، کارشناس بنز C200 ، کارشناسی بنز C200 در محل ، تشخيص رنگ بنز C200

کارشناسی خودرو بنز C200 مدل 2000 تا 2007 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

650,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو