کارشناسی خودرو بنز CL500 مدل 2006 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز CL500 ، کارشناس بنز CL500 ، کارشناسی بنز CL500 در محل ، تشخيص رنگ بنز CL500

کارشناسی خودرو بنز CL500 مدل 2006 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,100,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو