کارشناسی خودرو بنز CLA200 مدل 2016 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز CLA 200 ، کارشناس بنز CLA 200 ، کارشناسی بنز CLA 200 در محل ، تشخيص رنگ بنز CLA 200

کارشناسی خودرو بنز CLA200 مدل 2016 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو