کارشناسی خودرو بنز CLS500 مدل 2004 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز CLS 500 ، کارشناس بنز CLS 500 ، کارشناسی بنز CLS 500 در محل ، تشخيص رنگ بنز CLS 500

کارشناسی خودرو بنز CLS500 مدل 2004 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو