کارشناسی خودرو بنز E230 مدل 2002 تا 2009 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز E230 ، کارشناس بنز E230 ، کارشناسی بنز E230 در محل ، تشخيص رنگ بنز E230

کارشناسی خودرو بنز E230 مدل 2002 تا 2009 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,100,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو