کارشناسی خودرو بنز E300 مدل 2010 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز E300 ، کارشناس بنز E300 ، کارشناسی بنز E300 در محل ، تشخيص رنگ بنز E300

کارشناسی خودرو بنز E300 مدل 2010 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو