کارشناسی خودرو بنز GLA250 مدل 2015 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز GLA 250 ، کارشناس بنز GLA 250 ، کارشناسی بنز GLA 250 در محل ، تشخيص رنگ بنز GLA 250

کارشناسی خودرو بنز GLA250 مدل 2015 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو