کارشناسی خودرو بنز ML350 مدل 2005 تا 2007 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز ML350 ، کارشناس بنز ML350 ، کارشناسی بنز ML350 در محل ، تشخيص رنگ بنز ML350

کارشناسی خودرو بنز ML350 مدل 2005 تا 2007 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو