کارشناسی خودرو بنز ML500 مدل 2011 تا 2015 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز ML500 ، کارشناس بنز ML500 ، کارشناسی بنز ML500 در محل ، تشخيص رنگ بنز ML500

کارشناسی خودرو بنز ML500 مدل 2011 تا 2015 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو