کارشناسی خودرو بنز S280 مدل 2000 تا 2005 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز S280 ، کارشناس بنز S280 ، کارشناسی بنز S280 در محل ، تشخيص رنگ بنز S280

کارشناسی خودرو بنز S280 مدل 2000 تا 2005 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو