کارشناسی خودرو بنز SLK200 مدل 2004 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز SLK200 ، کارشناس بنز SLK200 ، کارشناسی بنز SLK200 در محل ، تشخيص رنگ بنز SLK200

کارشناسی خودرو بنز SLK200 مدل 2004 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

650,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو