کارشناسی خودرو بنز SLK350 مدل 2004 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز SLK350 ، کارشناس بنز SLK350 ، کارشناسی بنز SLK350 در محل ، تشخيص رنگ بنز SLK350

کارشناسی خودرو بنز SLK350 مدل 2004 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو