کارشناسی خودرو بنز SLK55 مدل 2008 تا 2010 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز SLK55 ، کارشناس بنز SLK55 ، کارشناسی بنز SLK55 در محل ، تشخيص رنگ بنز SLK55

کارشناسی خودرو بنز SLK55 مدل 2008 تا 2010 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,050,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو