کارشناسی خودرو بورگوارد BX5 مدل 2017 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بورگوارد BX5 ، کارشناس بورگوارد BX5 ، کارشناسی بورگوارد BX5 در محل ، تشخيص رنگ بورگوارد BX5

کارشناسی خودرو بورگوارد BX5 مدل 2017 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

650,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو