کارشناسی خودرو بیسو تی 3 مدل 1397 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بیسو T3 ، کارشناس بیسو T3 ، کارشناسی بیسو T3 ، کارشناسی بیسو T3 در محل ، تشخيص رنگ بیسو T3

کارشناسی خودرو بیسو تی 3 مدل 1397 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو