کارشناسی خودرو بی ام و 120 مدل 2005 تا 2008 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 120 ، کارشناس بی ام و 120 ، کارشناسی بی ام و 120 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 120

کارشناسی خودرو بی ام و 120 مدل 2005 تا 2008 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو