کارشناسی خودرو بی ام و 225 مدل 2016 تا 2018 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 225 ، کارشناس بی ام و 225 ، کارشناسی بی ام و 225 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 225

کارشناسی خودرو بی ام و 225 مدل 2016 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو