کارشناسی خودرو بی ام و 230 مدل 2017 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 230 ، کارشناس بی ام و 230 ، کارشناسی بی ام و 230 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 230

کارشناسی خودرو بی ام و 230 مدل 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو