کارشناسی خودرو بی ام و 420 مدل 2015 تا 2016 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 420 ، کارشناس بی ام و 420 ، کارشناسی بی ام و 420 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 420

کارشناسی خودرو بی ام و 420 مدل 2015 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو