کارشناسی خودرو بی ام و 528 مدل قبل از 2000 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 528 ، کارشناس بی ام و 528 ، کارشناسی بی ام و 528 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 528

کارشناسی خودرو بی ام و 528 مدل قبل از 2000 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو