کارشناسی خودرو بی ام و 535 مدل 2012 تا 2013 در شرکت الو کارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بی ام و 535 ، کارشناس بی ام و 535 ، کارشناسی بی ام و 535 در محل ، تشخيص رنگ بی ام و 535

کارشناسی خودرو بی ام و 535 مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

هزینه کارشناسی خودرو

1,300,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو