کارشناسی خودرو تویوتا اف جی کروز قبل از 2000 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا اف جی کروز ، کارشناس تویوتا اف جی کروز ، کارشناسی تویوتا اف جی کروز در محل ، تشخيص رنگ تویوتا اف جی کروز

کارشناسی خودرو تویوتا اف جی کروز قبل از 2000 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

800,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو