کارشناسی خودرو تویوتا فرچونر مدل 2007 تا 2009 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا فرچونر ، کارشناس تویوتا فرچونر ، کارشناسی تویوتا فرچونر در محل ، تشخيص رنگ تویوتا فرچونر

کارشناسی خودرو تویوتا فرچونر مدل 2007 تا 2009 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو