کارشناسی خودرو تویوتا هایلوکس تا قبل از سال 2000 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا هایلوکس ، کارشناس تویوتا هایلوکس ، کارشناسی تویوتا هایلوکس در محل ، تشخيص رنگ تویوتا هایلوکس

کارشناسی خودرو تویوتا هایلوکس تا قبل از سال 2000 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو