کارشناسی خودرو تویوتا پریوس مدل 2016 تا 2017 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا پریوس ، کارشناس تویوتا پریوس ، کارشناسی تویوتا پریوس در محل ، تشخيص رنگ تویوتا پریوس

کارشناسی خودرو تویوتا پریوس مدل 2016 تا 2017 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو