کارشناسی خودرو تویوتا یاریس مدل 2008 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو تویوتا یاریس ، کارشناس تویوتا یاریس ، کارشناسی تویوتا یاریس در محل ، تشخيص رنگ تویوتا یاریس

کارشناسی خودرو تویوتا یاریس مدل 2008 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو