کارشناسی خودرو تیبا مدل 1389 تا 1400 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو تیبا ، کارشناس تیبا ، کارشناسی تیبا در محل ، تشخيص رنگ تیبا

کارشناسی خودرو تیبا مدل 1389 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

450,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو